Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1990 z późń. zm.) podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej:

 

Lp.

Położenie
nieruchomości

Numer działki

Powierzchnia działki (ha)

Numer księgi wieczystej

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Sposób zagospodaro- wania

Termin zagospodaro- wania nieruchomości

Czynsz
 z tytułu dzierżawy

(zł/rok)

1.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Dryżyna

54/2

0,4300

ZG1W/00007004/9

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

301,00

2.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Dryżyna

130

0,6700

ZG1W/00000516/2

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

469,00

 

3.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Dryżyna

122

0,3500

ZG1W/00007004/9

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

245,00

4.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Dryżyna

129/4

0,2800

ZG1W/00021649/6

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

164,00

5.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Dryżyna

179

0,7800

ZG1W/00008114/0

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

390,00

6.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Gola

209/2

0,3244

ZG1W/00008124/3

 

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

162,20

7.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Gola

239/5

1,4800

ZG1W/00007476/8

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

846,00

8.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Gola

204/12

0,4609

ZG1W/00007476/8

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

230,45

9.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Górczyna

160/2

0,2000

ZG1W/00007867/6

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

100,00

10.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Górczyna

69/3

0,3264

ZG1W/00015600/6

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

163,20

11.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Górczyna

211/2

0,1400

ZG1W/00016847/6

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

70,00

12.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Górczyna

212/2

0,1200

ZG1W/00019616/9

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

70,00

13.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Górczyna

104/1

0,1388

ZG1W/00016847/6

nieruchomość

zabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

41,64

14.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Jędrzychowice

111/4

0,1000

ZG1W/00005596/1

nieruchomość

zabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

70,00

15.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Jędrzychowice

111/7

0,0915

ZG1W/00005596/1

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

64,05

16.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Kowalewo

140

0,4600

ZG1W/00006092/5

nieruchomość

zabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

266,00

17.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Kowalewo

107/4

0,0159

ZG1W/00021168/0

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

7,95

18.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Kowalewo

116/2

0,2230

ZG1W/00001573/6

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

111,50

19.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Nowe  Drzewce

186/2

0,4500

ZG1W/00004089/7

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

135,00

20.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Nowe  Drzewce

24/3

0,4600

ZG1W/00003963/1

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

172,00

21.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Nowe  Drzewce

176/2

0,3900

ZG1W/00004089/7

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

117,00

22.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Nowe  Drzewce

170/3

0,2500

ZG1W/00004089/7

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

75,00

23.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Nowe  Drzewce

14/1

0,4901

ZG1W/00004089/7

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

147,03

24.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Nowe Drzewce

14/2

0,3008

ZG1W/00004089/7

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

90,24

25.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Nowe Drzewce

174/2

0,2386

ZG1W/00004089/7

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

71,58

26.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Stare Drzewce

193/4

0,4800

ZG1W/00005491/5

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

178,00

27.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Stare Drzewce

186/3

0,1616

ZG1W/0001365/5

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

80,80

28.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Stare Drzewce

197/1

0,0600

ZG1W/00015840/0

 

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

18,00

29.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Stare Drzewce

197/3

0,0700

ZG1W/00015840/0

 

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

21,00

30.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Stare Drzewce

195/2

0,2700

ZG1W/00001365/5

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

135,00

31.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Stare Drzewce

500

1,5500

ZG1W/00015840/0

 

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

465,00

32.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Stare Drzewce

420/2

0,1300

ZG1W/00008184/1

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

39,00

33.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Stare Drzewce

195/7

0,4700

ZG1W/00001365/5

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

219,00

34.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Stare Drzewce

419/2

0,0900

ZG1W/00005491/5

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

27,00

35.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Szlichtyngowa

226/2

0,3348

ZG1W/00015880/2

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

305,31

36.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Szlichtyngowa

224

2,2734

ZG1W/00015880/2

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

1938,66

37.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Szlichtyngowa

222

0,7780

ZG1W/00015880/2

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

590,81

38.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Szlichtyngowa

217

0,0310

ZG1W/00018607/6

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

279,49

39.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Szlichtyngowa

276

0,4907

ZG1W/00015880/2

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

323,43

40.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Zamysłów

341/2

0,2585

ZG1W/00001470/4

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

180,95

 Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniach od 04.08.2021 r. do 25.08.2021 r.