BIP Szlichtyngowa

Adres: Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa
tel. 65 5492 327  fax. 065 5492 341
      e-mail: umig@szlichtyngowa.pl
Nabór na partnera
Gmina Szlichtyngowa ogłasza otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych  w celu przygotowania i realizacji projektu w ramach Działanie 7.5 Usługi społeczne Oś Priorytetowa 7 Równowaga społeczna.
YOU ARE HERE: Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne Zapytania ofertowe Nabór na partnera