BIP Szlichtyngowa

Adres: Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa
tel. 65 5492 327  fax. 065 5492 341
      e-mail: umig@szlichtyngowa.pl
Zapytania ofertowe

KategoriePliki

folder icon 5 Remont pomieszczeń zlokalizowanych
Szkoła Podstawowa w Jędrzychowicach, MGOPS Szlichtyngowa i UMiG Szlichtyngowa.
folder icon 6 Zakup wraz z montażem zestawu tablic
interaktywnych dla Zespołu Placówek Edukacyjnych Szkoły Podstawowej im. J.P II w Szlichtyngowej.
folder icon 3 Przebudowa budynku Świetlicy
Wiejskiej w Nowych Drzewcach
folder icon 4 Remont Filli Biblioteki Publicznej
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Szlichtyngowej składa zapytanie ofertowe na remont Filii Biblioteki Publicznej w Starych Drzewcach.
folder icon 4 Remont pomieszczeń przeznaczonych
na utworzenie klubu Senior+
folder icon 4 Zapytanie ofertowe - Remont elewacji
Remont elewacji budynków Szkoły Podstawowej oraz Biblioteki przy Szkole Podstawowej w Starych Drzewcach.
folder icon 5 Nabór na partnera
Gmina Szlichtyngowa ogłasza otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych  w celu przygotowania i realizacji projektu w ramach Działanie 7.5 Usługi społeczne Oś Priorytetowa 7 Równowaga społeczna.
folder icon 3 Remont pomieszczeń w budynku
Świetlicy Wiejskiej w Małych Drzewcach
folder icon 5 Wykonanie pokrycia dachu na świetlicy w Wyszanowie
Wykonanie pokrycia dachu z blachodachówki na budynku Świetlicy Wiejskiej w Wyszanowie
folder icon 8 Świetlica Miejska - Zapytanie ofertowe
Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku i przebudowę części instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej oraz budowę. podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej
folder icon 1 Dowóz uczniów do szkół na terenie
Gminy Szlichtyngowa oraz zapewnienie opieki uczniom w trakcie przewozów w roku szkolnym 2017/2018.
folder icon 1 Dowóz uczniów niepełnosprawnych
z terenu gminy Szlichtyngowa do placówki oświatowej we Wschowie.

DokumentyData dodania

Uporządkuj wg : nazwy | daty | pobrań [ rosnąco ]
file icon Zapytanie geodetaHit!Tooltip 07.01.2014 Odsłony: 1284
file icon Oferta sprzedaży złomuHit!Tooltip 05.07.2013 Odsłony: 1342
Gmina Szlichtyngowa oferuje do sprzedaży ok. 4,0 km x 2 (łącznie 8 km) szyn kolejowych ? E 60. Szyny znajdują się na nieczynnym torowisku. Demontażu należy dokonać we własnym zakresie. Oferty kupna z podaniem ceny za 1 mb szyny a  pozostałych elementów za 1 kg. należy złożyć do dnia 23 lipca 2013 r. do godz. 14:00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa ul. Rynek 1, pok. Nr 9 (I piętro). Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr tel. 65-5492357.
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
YOU ARE HERE: Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne Zapytania ofertowe