Adres: Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa
tel. 65 5492 327  fax. 065 5492 341
      e-mail: umig@szlichtyngowa.pl
Zapytania ofertowe

KategoriePliki

folder icon 3 Remont pomieszczeń w budynku
Świetlicy Wiejskiej w Małych Drzewcach
folder icon 5 Wykonanie pokrycia dachu na świetlicy w Wyszanowie
Wykonanie pokrycia dachu z blachodachówki na budynku Świetlicy Wiejskiej w Wyszanowie
folder icon 8 Świetlica Miejska - Zapytanie ofertowe
Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku i przebudowę części instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej oraz budowę. podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej
folder icon 1 Dowóz uczniów do szkół na terenie
Gminy Szlichtyngowa oraz zapewnienie opieki uczniom w trakcie przewozów w roku szkolnym 2017/2018.
folder icon 1 Dowóz uczniów niepełnosprawnych
z terenu gminy Szlichtyngowa do placówki oświatowej we Wschowie.
Strona 1 z 13
You are here  : Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne Zapytania ofertowe
stat4u