BIP Szlichtyngowa

Adress: Rynek 1, PL67-407 Szlichtyngowa
tel. +48 65 5492 327  fax. +48 65 5492 341
      e-mail: umig@szlichtyngowa.pl
Inquiries

CategoriesFiles

folder icon 5 Remont pomieszczeń zlokalizowanych
Szkoła Podstawowa w Jędrzychowicach, MGOPS Szlichtyngowa i UMiG Szlichtyngowa.
folder icon 6 Zakup wraz z montażem zestawu tablic
interaktywnych dla Zespołu Placówek Edukacyjnych Szkoły Podstawowej im. J.P II w Szlichtyngowej.
folder icon 3 Przebudowa budynku Świetlicy
Wiejskiej w Nowych Drzewcach
folder icon 4 Remont Filli Biblioteki Publicznej
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Szlichtyngowej składa zapytanie ofertowe na remont Filii Biblioteki Publicznej w Starych Drzewcach.
folder icon 4 Remont pomieszczeń przeznaczonych
na utworzenie klubu Senior+
folder icon 4 Zapytanie ofertowe - Remont elewacji
Remont elewacji budynków Szkoły Podstawowej oraz Biblioteki przy Szkole Podstawowej w Starych Drzewcach.
folder icon 5 Nabór na partnera
Gmina Szlichtyngowa ogłasza otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych  w celu przygotowania i realizacji projektu w ramach Działanie 7.5 Usługi społeczne Oś Priorytetowa 7 Równowaga społeczna.
folder icon 3 Remont pomieszczeń w budynku
Świetlicy Wiejskiej w Małych Drzewcach
folder icon 5 Wykonanie pokrycia dachu na świetlicy w Wyszanowie
Wykonanie pokrycia dachu z blachodachówki na budynku Świetlicy Wiejskiej w Wyszanowie
folder icon 8 Świetlica Miejska - Zapytanie ofertowe
Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku i przebudowę części instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej oraz budowę. podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej
folder icon 1 Dowóz uczniów do szkół na terenie
Gminy Szlichtyngowa oraz zapewnienie opieki uczniom w trakcie przewozów w roku szkolnym 2017/2018.
folder icon 1 Dowóz uczniów niepełnosprawnych
z terenu gminy Szlichtyngowa do placówki oświatowej we Wschowie.

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]
file icon Zapytanie ofertowehot!Tooltip 02/07/2011 Hits: 2309
Zapytanie ofertowe na: ?Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę
budynku remizy strażackiej w GOLI wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę?.
file icon Zapytanie ofertowe -urbanistahot!Tooltip 01/12/2011 Hits: 2268
Page 11 of 13
YOU ARE HERE: Public procurement Zamówienia publiczne Inquiries