BIP Szlichtyngowa

Adress: Rynek 1, PL67-407 Szlichtyngowa
tel. +48 65 5492 327  fax. +48 65 5492 341
      e-mail: umig@szlichtyngowa.pl
Przetargi

CategoriesFiles

folder icon 9 Zakup średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Szlichtyngowa.
folder icon 86 Budowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody

Budowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Miejscowości Stare Drzewce

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]
file icon Oferta sprzedaży złomuhot!Tooltip 07/05/2013 Hits: 2298
Gmina Szlichtyngowa oferuje do sprzedaży ok. 4,0 km x 2 (łącznie 8 km) szyn kolejowych ? E 60. Szyny znajdują się na nieczynnym torowisku. Demontażu należy dokonać we własnym zakresie. Oferty kupna z podaniem ceny za 1 mb szyny a  pozostałych elementów za 1 kg. należy złożyć do dnia 23 lipca 2013 r. do godz. 14:00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa ul. Rynek 1, pok. Nr 9 (I piętro). Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr tel. 65-5492357.
YOU ARE HERE: Public procurement Zamówienia publiczne Przetargi