Adres: Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa
tel. 65 5492 327  fax. 065 5492 341
      e-mail: umig@szlichtyngowa.pl
Konsultacje społeczne
projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta i gminy Szlichtyngowa.

DokumentyData dodania

Uporządkuj wg : nazwy | daty | pobrań [ rosnąco ]
file icon ZawiadomienieTooltip 19.01.2018 Odsłony: 61
w sprawie prowadzenia procedury administracyjnej z udziałem społeczeństwa, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
file icon PGN Baza EmisjiHit!Tooltip 13.05.2016 Odsłony: 297
file icon PGNHit!Tooltip 13.05.2016 Odsłony: 698
Plan Gospodarki niskoemisyjnej dla miasta i gminy Szlichtyngowa na lata 2016 - 2020.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Dryżyna, gmina Szlichtyngowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń projektu planu oraz możliwości zapoznania się z dokumentacja w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu.
file icon ObwieszczenieHit!Tooltip 24.05.2016 Odsłony: 733
Burmistrz Miasta i gminy Szlichtyngowa obwieszcza o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 
Strona 1 z 2
You are here  : Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne
stat4u