BIP Szlichtyngowa

Adres: Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa
tel. 65 5492 327  fax. 065 5492 341
      e-mail: umig@szlichtyngowa.pl
Ochrona środowiska

KategoriePliki

folder icon 6 Przebudowa istniejącego odcinka drogi
Drogi powiatowej nr 1011F
folder icon 5 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 324
relacji Szlichtyngowa - granica województwa w km ok. 1+200/2+340, 2+686/4+900 oraz 5+300/6+115.
folder icon 8 Budowa elektrowni fotowoltanicznej
o mocy do 1,0 MW linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnych, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych. Obręb Jędrzychowice.
folder icon 4 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania adm
działka nr 22/1 w obrębie miejscowości Stare Drzewce.
folder icon 8 Pisma w sprawie
inwestycji Budowa zakładu przetwarzania odpadów w Dryżynie
folder icon 6 Raport o oddziaływaniu na środowisko
przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwarzania odpadów w Dryżynie - sporządzony na zlecenie inwestora Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego ZBIGTAR.

DokumentyData dodania

Uporządkuj wg : nazwy | daty | pobrań [ rosnąco ]
file icon ObwieszczenieHit!Tooltip 04.03.2015 Odsłony: 1303
Został zebrany materiał dowodowy, niezbędny do wydania decyzji w sprawie przedsięwzięcia Wydobywanie systemem odkrywkowym kruszywa naturalnego ze złoża Drzewce II.
file icon ObwieszczenieHit!Tooltip 23.03.2017 Odsłony: 989
Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa, stosowanie do treści art.38 oraz art.72 ust 6 w zw. z art 3 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko.
file icon Informacja dotycząca zadaniaHit!Tooltip 23.11.2017 Odsłony: 585
realizowanego prze Gminę Szlichtyngowa pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szlichtyngowa w roku 2017
file icon InformacjaHit!Tooltip 20.07.2015 Odsłony: 1638
Istnieje możliwość zapoznania się z Raportem o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Budowie zakładu przetwarzania odpadów w Dryżynie.
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
YOU ARE HERE: Ochrona Środowiska Ochrona środowiska