BIP Szlichtyngowa

Adres: Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa
tel. 65 5492 327  fax. 065 5492 341
      e-mail: umig@szlichtyngowa.pl
Ochrona środowiska

KategoriePliki

folder icon 6 Przebudowa istniejącego odcinka drogi
Drogi powiatowej nr 1011F
folder icon 5 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 324
relacji Szlichtyngowa - granica województwa w km ok. 1+200/2+340, 2+686/4+900 oraz 5+300/6+115.
folder icon 8 Budowa elektrowni fotowoltanicznej
o mocy do 1,0 MW linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnych, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych. Obręb Jędrzychowice.
folder icon 4 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania adm
działka nr 22/1 w obrębie miejscowości Stare Drzewce.
folder icon 8 Pisma w sprawie
inwestycji Budowa zakładu przetwarzania odpadów w Dryżynie
folder icon 6 Raport o oddziaływaniu na środowisko
przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwarzania odpadów w Dryżynie - sporządzony na zlecenie inwestora Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego ZBIGTAR.

DokumentyData dodania

Uporządkuj wg : nazwy | daty | pobrań [ malejąco ]
file icon PostanowienieHit!Tooltip 20.05.2015 Odsłony: 1488
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zakładu przetwarzania odpadów w Dryżynie.
file icon PostanowienieHit!Tooltip 25.05.2015 Odsłony: 1509
zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia pn Budowa zakładu przetwarzania odpadów w Dryżynie na środowisko.
file icon PostanowienieHit!Tooltip 16.07.2015 Odsłony: 1522
o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
file icon InformacjaHit!Tooltip 20.07.2015 Odsłony: 1638
Istnieje możliwość zapoznania się z Raportem o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Budowie zakładu przetwarzania odpadów w Dryżynie.
file icon OgłoszenieHit!Tooltip 16.03.2016 Odsłony: 1201
w związku z rozpoczęciem prac przy przetargu na świadczenie i odbiór usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
YOU ARE HERE: Ochrona Środowiska Ochrona środowiska