Adres: Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa
tel. 65 5492 327  fax. 065 5492 341
      e-mail: umig@szlichtyngowa.pl
Ochrona środowiska

KategoriePliki

folder icon 3 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania adm
działka nr 22/1 w obrębie miejscowości Stare Drzewce.
folder icon 8 Pisma w sprawie
inwestycji Budowa zakładu przetwarzania odpadów w Dryżynie
folder icon 6 Raport o oddziaływaniu na środowisko
przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwarzania odpadów w Dryżynie - sporządzony na zlecenie inwestora Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego ZBIGTAR.

DokumentyData dodania

Uporządkuj wg : nazwy | daty | pobrań | [ rosnąco ]
file icon DecyzjaHit!Tooltip 22.02.2011 Odsłony: 4764
W sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Budowa wytwórni mas bitumicznych wraz z zapleczem laboratoryjno - biurowym i niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dryżyna, gmina Szlichtyngowa na dz. nr 233/1, obręb Dryżyna\' \'.
file icon DecyzjaHit!Tooltip 18.02.2013 Odsłony: 3238
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

file icon DecyzjaHit!Tooltip 22.02.2011 Odsłony: 3169
Decyzja w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowania zgody na realizację
przedsięwzięcia pn. ,,Kompleksowa budowa biogazowi rolniczej do otrzymania biogazu na drodze fermentacji metanowej oraz urządzeń przetwarzających biogaz na prąd elektryczny i ciepło w sposób skojarzony w kogeneratorach
o łącznej mocy 1,052 MW na działkach nr 186/7, 186/8 położonych w obrębie wsi Dryżyna gmina Szlichtyngowa”.
file icon PostanowienieHit!Tooltip 17.03.2011 Odsłony: 2802
Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Strona 1 z 8
You are here  : Ochrona Środowiska Ochrona środowiska
stat4u