Adres: Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa
tel. 65 5492 327  fax. 065 5492 341
      e-mail: umig@szlichtyngowa.pl
Budżet

KategoriePliki

folder icon 32 Sprawozdanie z wykonania budżetu
Sprawozdanie z wykonania budżetu
folder icon 6 Informacja o stanie mienia komunalnego
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa o stanie mienia komunalnego.
folder icon 42 Informacja z wykonania budżetu
Podanie do publicznej wiadomości o wykonaniu Budżetu Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

DokumentyData dodania

Uporządkuj wg : nazwy | daty | pobrań | [ rosnąco ]
file icon Zarządzenie 66/2012Hit!Tooltip 17.01.2012 Odsłony: 2324
W sprawie wydania opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Szlichtyngowa na lata 2012 - 2017.
file icon Zarządzenie 616/2011Hit!Tooltip 17.01.2012 Odsłony: 2270
W sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Szlichtyngowa na lata 2012 - 2017.
file icon Zarządzenie 615/2011Hit!Tooltip 17.01.2012 Odsłony: 2244
W sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Szlichtyngowej projekcie uchwały budżetowej Gminy Szlichtyngowa na rok 2012.
file icon Uchwała Rio nr 21/2013Hit!Tooltip 14.01.2013 Odsłony: 2032
Uchwała nr 21/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Szlichtyngowa
file icon Uchwała nr 417/2011Hit!Tooltip 28.06.2011 Odsłony: 1709
Strona 1 z 3
You are here  : Budżet Budżet
stat4u