BIP Szlichtyngowa

Adres: Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa
tel. 65 5492 327  fax. 065 5492 341
      e-mail: umig@szlichtyngowa.pl
Plan Miejscowy

KategoriePliki

folder icon 1 Przystąpienie do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Stare Drzewce Gmina Szlichtyngowa.

DokumentyData dodania

Uporządkuj wg : nazwy | daty | pobrań [ rosnąco ]
file icon ObwieszczenieHit!Tooltip 13.01.2017 Odsłony: 775
Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa, uchwalenie przez Radę Miejska w Szlichtyngowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Dryzyna, gmina Szlichtyngowa.
file icon ObwieszczenieHit!Tooltip 17.10.2016 Odsłony: 930
Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa o wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Dryżyna, gmina Szlichtyngowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń projektu planu oraz możliwość zapoznania się z się z dokumentacja w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu.
file icon Zarządzenie 76/16Hit!Tooltip 17.10.2016 Odsłony: 650
w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Dryżynie gmina Szlichtyngowa.
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) zawiadamiam o przyjęciu dokumentów tj miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szlichtyngowa w obrębach: Gola, Górczyna, Zamysłów.
file icon OgłoszenieHit!Tooltip 23.06.2016 Odsłony: 936
Burmistrz Miasta i Gminy zawiadamia i wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędna dokumentacją projektu miejscowego planu zagospodarowania gminy Szlichtyngowa w obrębach: Gola, Górczyna i Zamysłów.
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
YOU ARE HERE: Planowanie przestrzenne Planowanie przestrzenne Plan Miejscowy