Adres: Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa
tel. 65 5492 327  fax. 065 5492 341
      e-mail: umig@szlichtyngowa.pl
Ochrona środowiska

KategoriePliki

folder icon 8 Pisma w sprawie
inwestycji Budowa zakładu przetwarzania odpadów w Dryżynie
folder icon 6 Raport o oddziaływaniu na środowisko
przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwarzania odpadów w Dryżynie - sporządzony na zlecenie inwestora Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego ZBIGTAR.

DokumentyData dodania

Uporządkuj wg : nazwy | daty | pobrań [ rosnąco ]
file icon OgłoszenieHit!Tooltip 16.03.2016 Odsłony: 798
w związku z rozpoczęciem prac przy przetargu na świadczenie i odbiór usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. 
file icon InformacjaHit!Tooltip 20.07.2015 Odsłony: 1090
Istnieje możliwość zapoznania się z Raportem o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Budowie zakładu przetwarzania odpadów w Dryżynie.
file icon PostanowienieHit!Tooltip 16.07.2015 Odsłony: 1102
o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
file icon PostanowienieHit!Tooltip 25.05.2015 Odsłony: 1128
zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia pn Budowa zakładu przetwarzania odpadów w Dryżynie na środowisko.
file icon PostanowienieHit!Tooltip 20.05.2015 Odsłony: 1094
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zakładu przetwarzania odpadów w Dryżynie.
Strona 2 z 7
You are here  : Ochrona Środowiska Ochrona środowiska
stat4u