BIP Szlichtyngowa

Adres: Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa
tel. 65 5492 327  fax. 065 5492 341
      e-mail: umig@szlichtyngowa.pl
Ochrona środowiska

KategoriePliki

folder icon 6 Przebudowa istniejącego odcinka drogi
Drogi powiatowej nr 1011F
folder icon 5 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 324
relacji Szlichtyngowa - granica województwa w km ok. 1+200/2+340, 2+686/4+900 oraz 5+300/6+115.
folder icon 8 Budowa elektrowni fotowoltanicznej
o mocy do 1,0 MW linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnych, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych. Obręb Jędrzychowice.
folder icon 4 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania adm
działka nr 22/1 w obrębie miejscowości Stare Drzewce.
folder icon 8 Pisma w sprawie
inwestycji Budowa zakładu przetwarzania odpadów w Dryżynie
folder icon 6 Raport o oddziaływaniu na środowisko
przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwarzania odpadów w Dryżynie - sporządzony na zlecenie inwestora Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego ZBIGTAR.

DokumentyData dodania

Uporządkuj wg : nazwy | daty | pobrań [ rosnąco ]
file icon Zawiadomienie stronHit!Tooltip 12.02.2013 Odsłony: 1905
Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji.
file icon ZawiadomienieHit!Tooltip 22.11.2012 Odsłony: 2093
Zawiadomienie ? Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : ,, Realizacji przedsięwzięcia polegającego budowie 13 budynków inwentarskich przeznaczonych do chowu indyka o łącznej liczbie 1521 DJP ( dużych jednostek przeliczeniowych), budowie infrastruktury technicznej, budowie zbiorników na paszę oraz budowie zbiorników na gaz LPG wraz z przyłączami do budynków na działkach o nr ew. 53/1, 70/2, 70/3 , w obrębie Nowe Drzewce gmina Szlichtyngowa??.
file icon DokumentHit!Tooltip 30.04.2012 Odsłony: 1900
W sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szlichtyngowa w 2012 roku.
file icon ObwieszczenieHit!Tooltip 25.10.2011 Odsłony: 1896
Obwieszczenie nr 1/2011 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
file icon PostanowienieHit!Tooltip 17.03.2011 Odsłony: 3096
Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
YOU ARE HERE: Ochrona Środowiska Ochrona środowiska