Adres: Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa
tel. 65 5492 327  fax. 065 5492 341
      e-mail: umig@szlichtyngowa.pl
Ochrona środowiska

KategoriePliki

folder icon 3 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania adm
działka nr 22/1 w obrębie miejscowości Stare Drzewce.
folder icon 8 Pisma w sprawie
inwestycji Budowa zakładu przetwarzania odpadów w Dryżynie
folder icon 6 Raport o oddziaływaniu na środowisko
przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwarzania odpadów w Dryżynie - sporządzony na zlecenie inwestora Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego ZBIGTAR.

DokumentyData dodania

Uporządkuj wg : nazwy | daty | pobrań [ rosnąco ]
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego wszczęte w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje. przedsięwzięcia pn. Wydobywanie systemem odkrywkowym kruszywa naturalnego ze złoża Drzewce II
file icon ObwieszczenieHit!Tooltip 20.05.2014 Odsłony: 1241
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na srodowisko dla przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złoż ropy naftowej i gazu ziemnego w ramach koncesji nr 8/2009/p Wschowa.
file icon ZawiadomienieHit!Tooltip 17.06.2013 Odsłony: 1632
Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji dotyczącej usunięcia drzew w pasie drogi krajowej nr 12 na odcinku Szlichtyngowa -Górczyna.
Strona 4 z 8
You are here  : Ochrona Środowiska Ochrona środowiska
stat4u