BIP Szlichtyngowa

Adres: Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa
tel. 65 5492 327  fax. 065 5492 341
      e-mail: umig@szlichtyngowa.pl
Ochrona środowiska

KategoriePliki

folder icon 6 Przebudowa istniejącego odcinka drogi
Drogi powiatowej nr 1011F
folder icon 5 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 324
relacji Szlichtyngowa - granica województwa w km ok. 1+200/2+340, 2+686/4+900 oraz 5+300/6+115.
folder icon 8 Budowa elektrowni fotowoltanicznej
o mocy do 1,0 MW linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnych, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych. Obręb Jędrzychowice.
folder icon 4 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania adm
działka nr 22/1 w obrębie miejscowości Stare Drzewce.
folder icon 8 Pisma w sprawie
inwestycji Budowa zakładu przetwarzania odpadów w Dryżynie
folder icon 6 Raport o oddziaływaniu na środowisko
przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwarzania odpadów w Dryżynie - sporządzony na zlecenie inwestora Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego ZBIGTAR.

DokumentyData dodania

Uporządkuj wg : nazwy | daty | pobrań [ rosnąco ]
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego wszczęte w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje. przedsięwzięcia pn. Wydobywanie systemem odkrywkowym kruszywa naturalnego ze złoża Drzewce II
file icon ObwieszczenieHit!Tooltip 20.05.2014 Odsłony: 1453
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na srodowisko dla przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złoż ropy naftowej i gazu ziemnego w ramach koncesji nr 8/2009/p Wschowa.
file icon ZawiadomienieHit!Tooltip 17.06.2013 Odsłony: 1947
Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji dotyczącej usunięcia drzew w pasie drogi krajowej nr 12 na odcinku Szlichtyngowa -Górczyna.
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
YOU ARE HERE: Ochrona Środowiska Ochrona środowiska