Adres: Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa
tel. 65 5492 327  fax. 065 5492 341
      e-mail: umig@szlichtyngowa.pl
Ochrona środowiska

KategoriePliki

folder icon 1 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania adm
działka nr 22/1 w obrębie miejscowości Stare Drzewce.
folder icon 8 Pisma w sprawie
inwestycji Budowa zakładu przetwarzania odpadów w Dryżynie
folder icon 6 Raport o oddziaływaniu na środowisko
przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwarzania odpadów w Dryżynie - sporządzony na zlecenie inwestora Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego ZBIGTAR.

DokumentyData dodania

Uporządkuj wg : nazwy | daty | pobrań [ rosnąco ]
file icon ObwieszczenieHit!Tooltip 20.05.2014 Odsłony: 1104
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na srodowisko dla przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złoż ropy naftowej i gazu ziemnego w ramach koncesji nr 8/2009/p Wschowa.
file icon ZawiadomienieHit!Tooltip 17.06.2013 Odsłony: 1497
Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji dotyczącej usunięcia drzew w pasie drogi krajowej nr 12 na odcinku Szlichtyngowa -Górczyna.
file icon ObwieszczenieHit!Tooltip 16.05.2013 Odsłony: 1691
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych w pasie drogi krajowej nr 12 na terenie gminy Szlichtyngowa.
file icon Uchwała XXXI/213/13Hit!Tooltip 04.04.2013 Odsłony: 1540
Uchwała XXXI/213/13 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szlichtyngowa.
file icon Program opieki na zwierzętamiHit!Tooltip 12.03.2013 Odsłony: 1527
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szlichtyngowa w 2013 roku
Strona 4 z 7
You are here  : Ochrona Środowiska Ochrona środowiska
stat4u