Adres: Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa
tel. 65 5492 327  fax. 065 5492 341
      e-mail: umig@szlichtyngowa.pl
Ochrona środowiska

KategoriePliki

folder icon 3 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania adm
działka nr 22/1 w obrębie miejscowości Stare Drzewce.
folder icon 8 Pisma w sprawie
inwestycji Budowa zakładu przetwarzania odpadów w Dryżynie
folder icon 6 Raport o oddziaływaniu na środowisko
przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwarzania odpadów w Dryżynie - sporządzony na zlecenie inwestora Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego ZBIGTAR.

DokumentyData dodania

Uporządkuj wg : nazwy | daty | pobrań [ rosnąco ]
file icon PostanowienieHit!Tooltip 16.07.2015 Odsłony: 1260
o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
file icon PostanowienieHit!Tooltip 25.05.2015 Odsłony: 1277
zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia pn Budowa zakładu przetwarzania odpadów w Dryżynie na środowisko.
file icon PostanowienieHit!Tooltip 20.05.2015 Odsłony: 1248
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zakładu przetwarzania odpadów w Dryżynie.
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa zakładu przetworzenia odpadów w Dryżynie.
file icon ObwieszczenieHit!Tooltip 04.03.2015 Odsłony: 1068
Został zebrany materiał dowodowy, niezbędny do wydania decyzji w sprawie przedsięwzięcia Wydobywanie systemem odkrywkowym kruszywa naturalnego ze złoża Drzewce II.
Strona 3 z 8
You are here  : Ochrona Środowiska Ochrona środowiska
stat4u