Adres: Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa
tel. 65 5492 327  fax. 065 5492 341
      e-mail: umig@szlichtyngowa.pl
Ochrona środowiska

KategoriePliki

folder icon 1 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania adm
działka nr 22/1 w obrębie miejscowości Stare Drzewce.
folder icon 8 Pisma w sprawie
inwestycji Budowa zakładu przetwarzania odpadów w Dryżynie
folder icon 6 Raport o oddziaływaniu na środowisko
przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwarzania odpadów w Dryżynie - sporządzony na zlecenie inwestora Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego ZBIGTAR.

DokumentyData dodania

Uporządkuj wg : nazwy | daty | pobrań [ rosnąco ]
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa zakładu przetworzenia odpadów w Dryżynie.
file icon ObwieszczenieHit!Tooltip 04.03.2015 Odsłony: 920
Został zebrany materiał dowodowy, niezbędny do wydania decyzji w sprawie przedsięwzięcia Wydobywanie systemem odkrywkowym kruszywa naturalnego ze złoża Drzewce II.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego wszczęte w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje. przedsięwzięcia pn. Wydobywanie systemem odkrywkowym kruszywa naturalnego ze złoża Drzewce II
Strona 3 z 7
You are here  : Ochrona Środowiska Ochrona środowiska
stat4u