BIP Szlichtyngowa

Adres: Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa
tel. 65 5492 327  fax. 065 5492 341
      e-mail: umig@szlichtyngowa.pl
Ochrona środowiska

KategoriePliki

folder icon 5 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 324
relacji Szlichtyngowa - granica województwa w km ok. 1+200/2+340, 2+686/4+900 oraz 5+300/6+115.
folder icon 8 Budowa elektrowni fotowoltanicznej
o mocy do 1,0 MW linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnych, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych. Obręb Jędrzychowice.
folder icon 3 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania adm
działka nr 22/1 w obrębie miejscowości Stare Drzewce.
folder icon 8 Pisma w sprawie
inwestycji Budowa zakładu przetwarzania odpadów w Dryżynie
folder icon 6 Raport o oddziaływaniu na środowisko
przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwarzania odpadów w Dryżynie - sporządzony na zlecenie inwestora Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego ZBIGTAR.

DokumentyData dodania

Uporządkuj wg : nazwy | daty | pobrań [ rosnąco ]
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie istniejącego odcinka drogi powiatowej nr 1011F
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie istniejącego odcinka drogi powiatowej nr 1011F na długości 2200 m na odcinku Stare Drzewce - Konradowo.
file icon InformacjaHit!Tooltip 24.11.2017 Odsłony: 193

Dania 17 listopada 2017 r. podpisano umowę dotacji nr 2017/OZ-po-az/136/D na dofinansowanie zadania Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szlichtyngowa w roku 2017  pomiędzy Wojewódzkim  Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Mariusza Herbuta a Gminą Szlichtyngowa reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa Elżbieta Rahnefel. Umowa na dofinansowanie tego zadania opiewa na kwotę 22357,00 z tego:

1. 50% - 11 178,50 zł pochodzi z Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

2. 50% - 11 178,50 zł pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

file icon Informacja dotycząca zadaniaHit!Tooltip 23.11.2017 Odsłony: 441
realizowanego prze Gminę Szlichtyngowa pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szlichtyngowa w roku 2017
Strona 1 z 8
YOU ARE HERE: Ochrona Środowiska Ochrona środowiska