Adres: Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa
tel. 65 5492 327  fax. 065 5492 341
      e-mail: umig@szlichtyngowa.pl
Ochrona środowiska

KategoriePliki

folder icon 3 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania adm
działka nr 22/1 w obrębie miejscowości Stare Drzewce.
folder icon 8 Pisma w sprawie
inwestycji Budowa zakładu przetwarzania odpadów w Dryżynie
folder icon 6 Raport o oddziaływaniu na środowisko
przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwarzania odpadów w Dryżynie - sporządzony na zlecenie inwestora Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego ZBIGTAR.

DokumentyData dodania

Uporządkuj wg : nazwy | daty | pobrań [ rosnąco ]
file icon InformacjaTooltip 24.11.2017 Odsłony: 63

Dania 17 listopada 2017 r. podpisano umowę dotacji nr 2017/OZ-po-az/136/D na dofinansowanie zadania Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szlichtyngowa w roku 2017  pomiędzy Wojewódzkim  Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Mariusza Herbuta a Gminą Szlichtyngowa reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa Elżbieta Rahnefel. Umowa na dofinansowanie tego zadania opiewa na kwotę 22357,00 z tego:

1. 50% - 11 178,50 zł pochodzi z Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

2. 50% - 11 178,50 zł pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

file icon Informacja dotycząca zadaniaHit!Tooltip 23.11.2017 Odsłony: 182
realizowanego prze Gminę Szlichtyngowa pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szlichtyngowa w roku 2017
file icon ObwieszczenieHit!Tooltip 23.03.2017 Odsłony: 582
Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa, stosowanie do treści art.38 oraz art.72 ust 6 w zw. z art 3 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko.
file icon Pozwolenia na wycięcie drzewHit!Tooltip 02.02.2017 Odsłony: 682
rosnących na nieruchomościach wpisanych w rejestr zabytków.
Strona 1 z 8
You are here  : Ochrona Środowiska Ochrona środowiska
stat4u