Adress: Rynek 1, PL67-407 Szlichtyngowa
tel. +48 65 5492 327  fax. +48 65 5492 341
      e-mail: umig@szlichtyngowa.pl
Environment

CategoriesFiles

folder icon 1 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania adm
działka nr 22/1 w obrębie miejscowości Stare Drzewce.
folder icon 8 Pisma w sprawie
inwestycji Budowa zakładu przetwarzania odpadów w Dryżynie
folder icon 6 Raport o oddziaływaniu na środowisko
przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwarzania odpadów w Dryżynie - sporządzony na zlecenie inwestora Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego ZBIGTAR.

DocumentsDate added

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]
file icon Obwieszczeniehot!Tooltip 03/23/2017 Hits: 438
Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa, stosowanie do treści art.38 oraz art.72 ust 6 w zw. z art 3 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko.
rosnących na nieruchomościach wpisanych w rejestr zabytków.
file icon Opinia Hydrologicznahot!Tooltip 01/03/2017 Hits: 536
Dla potrzeb określenia potencjalnych zagrożeń dla środowiska wód podziemnych w związku z planowanym uruchomieniem zakładu przetwarzania odpadów w miejscowości Dryżyna (gmina Szlichtyngowa, powiat Wschowa, województwo Lubuskie).
file icon Informacjahot!Tooltip 11/08/2016 Hits: 766
dotycząca zadania realizowanego przez Gminę Szlichtyngowa pn Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szlichtyngowa w roku 2016
file icon Informacjahot!Tooltip 04/26/2016 Hits: 847
Informacja o całodobowej opiece weterynaryjnej na terenie Gminy Szlichtyngowa.
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 7
You are here  : Environment Environment
stat4u