ROOT

Tytuł Autor Odsłony
Zgłoszenie pobytu stałego Udostępniony przez: MK Odsłon: 778
Zgłoszenie pobytu czasowego Udostępniony przez: MK Odsłon: 719
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego Udostępniony przez: MK Odsłon: 655
Oświadczenie o wartości napojów alkoholowych w placówce Udostępniony przez: MK Odsłon: 727
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych Udostępniony przez: MK Odsłon: 752
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Udostępniony przez: MK Odsłon: 774
Wniosek o wpisanie wyborcy do Rejestru Wyborców Udostępniony przez: MK Odsłon: 455
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców Udostępniony przez: MK Odsłon: 456
Zaświadczenie o prawie do głosowania Udostępniony przez: MK Odsłon: 452
Rekrutacja do przedszkoli i klas I szkół podstawowych w 2020 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 489

Podkategorie

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

 
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opatrzenie i leczenie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Szlichtyngowa
 i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz korekty decyzji

z zakresu sportu, rekreacji i wypoczynku wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 107/2 (cz) obręb Wyszanów, jednostka ewid. Szlichtyngowa.

obejmującego teren: działka ozn. nr ewid. 422; 552; 3237/1 i 550 obręb Stare Srzewce, jednostka ewid. Szlichtyngowa i działka ozn. nr ewid. 3225; 85; 452; 3224 obręb Łysiny jednostka eiwd, Wschowa.

W celu umówienia wizyty należy zarejestrować się pod numerem telefonu 65 540 89 30