ROOT

Tytuł Autor Odsłony
Plan kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Szlichtyngowa na 2019 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 782
Wzory deklaracji i informacji obowiązujące od 1 lipca 2019 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 1156
Wzory deklaracji i informacji obowiązujące do 30 czerwca 2019 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 829
Wniosek o wydanie zaświadczenie o wielkości gospodarstwa Udostępniony przez: MK Odsłon: 902
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach stwierdzającego stan zaległości Udostępniony przez: MK Odsłon: 561
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego Udostępniony przez: MK Odsłon: 619
Nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego 2021 Udostępniony przez: MK Odsłon: 199
Nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego 2020 - II Półrocze 2020 Udostępniony przez: MK Odsłon: 175
Nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego 2020 Udostępniony przez: MK Odsłon: 489
Nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego 2019 Udostępniony przez: TW Odsłon: 737

Podkategorie

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

 
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opatrzenie i leczenie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Szlichtyngowa
 i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz korekty decyzji

z zakresu sportu, rekreacji i wypoczynku wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 107/2 (cz) obręb Wyszanów, jednostka ewid. Szlichtyngowa.

obejmującego teren: działka ozn. nr ewid. 422; 552; 3237/1 i 550 obręb Stare Srzewce, jednostka ewid. Szlichtyngowa i działka ozn. nr ewid. 3225; 85; 452; 3224 obręb Łysiny jednostka eiwd, Wschowa.

W celu umówienia wizyty należy zarejestrować się pod numerem telefonu 65 540 89 30