ROOT

Tytuł Autor Odsłony
Nabór wniosków na działanie o nazwie "Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska" Udostępniony przez: MK Odsłon: 677
Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii z dnia 22 marca 2019 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 753
Pismo Powiatowego Lekarza weterynarii w sprawie niehandlowego przemieszczania zwierząt domowych Udostępniony przez: MK Odsłon: 726
Wnioski o zwrot podatku akcyzowego Udostępniony przez: MK Odsłon: 800
Ulotki informacyjne PL/UA/RU Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 37
Program ochrony powietrza dla strefy lubuskiej wraz z planem działań krótkoterminowych Udostępniony przez: MK Odsłon: 546
Informacja o wynikach konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectw Gminy Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 766
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectw Gminy Szlichtyngowa dotyczących wyrażenia opinii o projektach Uchwał Rady Miejskiej Szlichtyngowa w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw. Udostępniony przez: MK Odsłon: 714
XXXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej 29 kwietnia 2022 r. - transmisja online od 15:00 Udostępniony przez: BR Odsłon: 8
XXXII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej 08 kwietnia 2022 r. - transmisja online od 15:00 Udostępniony przez: BR Odsłon: 24

Podkategorie

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

 
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opatrzenie i leczenie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Szlichtyngowa
 i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz korekty decyzji

z zakresu sportu, rekreacji i wypoczynku wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 107/2 (cz) obręb Wyszanów, jednostka ewid. Szlichtyngowa.

obejmującego teren: działka ozn. nr ewid. 422; 552; 3237/1 i 550 obręb Stare Srzewce, jednostka ewid. Szlichtyngowa i działka ozn. nr ewid. 3225; 85; 452; 3224 obręb Łysiny jednostka eiwd, Wschowa.

W celu umówienia wizyty należy zarejestrować się pod numerem telefonu 65 540 89 30