ROOT

Tytuł Autor Odsłony
Wniosek o dopisanie do spisu wyborów Udostępniony przez: MK Odsłon: 505
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego Udostępniony przez: MK Odsłon: 685
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy Udostępniony przez: MK Odsłon: 602
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej Udostępniony przez: MK Odsłon: 600
Zgłoszenie pobytu stałego Udostępniony przez: MK Odsłon: 647
Zgłoszenie pobytu czasowego Udostępniony przez: MK Odsłon: 609
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego Udostępniony przez: MK Odsłon: 551
Oświadczenie o wartości napojów alkoholowych w placówce Udostępniony przez: MK Odsłon: 618
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych Udostępniony przez: MK Odsłon: 625
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Udostępniony przez: MK Odsłon: 660

Podkategorie

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

 
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opatrzenie i leczenie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Szlichtyngowa
 i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz korekty decyzji

z zakresu sportu, rekreacji i wypoczynku wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 107/2 (cz) obręb Wyszanów, jednostka ewid. Szlichtyngowa.

obejmującego teren: działka ozn. nr ewid. 422; 552; 3237/1 i 550 obręb Stare Srzewce, jednostka ewid. Szlichtyngowa i działka ozn. nr ewid. 3225; 85; 452; 3224 obręb Łysiny jednostka eiwd, Wschowa.

W celu umówienia wizyty należy zarejestrować się pod numerem telefonu 65 540 89 30