ROOT

Tytuł Autor Odsłony
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Udostępniony przez: MK Odsłon: 639
Wniosek o zmianę decyzji kpa Udostępniony przez: MK Odsłon: 387
WNIOSEK O ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO Udostępniony przez: MK Odsłon: 436
WNIOSEK O LOKALIZACJĘ ZJAZDU Z DROGI PUBLICZNEJ Udostępniony przez: MK Odsłon: 387
WIOSEK O ZEZWOLENIE NA LOKALIZACJĘ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W PASIE DROGOWYM Udostępniony przez: MK Odsłon: 398
AWARYJNE ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO - INFORMACJA Udostępniony przez: MK Odsłon: 407
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego. Udostępniony przez: MK Odsłon: 720
Zawiadomienie o imprezie masowej Udostępniony przez: MK Odsłon: 656
Wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego Udostępniony przez: MK Odsłon: 767
Wniosek o wynajem Świetlicy Udostępniony przez: MK Odsłon: 663

Podkategorie

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

 
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opatrzenie i leczenie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Szlichtyngowa
 i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz korekty decyzji

z zakresu sportu, rekreacji i wypoczynku wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 107/2 (cz) obręb Wyszanów, jednostka ewid. Szlichtyngowa.

obejmującego teren: działka ozn. nr ewid. 422; 552; 3237/1 i 550 obręb Stare Srzewce, jednostka ewid. Szlichtyngowa i działka ozn. nr ewid. 3225; 85; 452; 3224 obręb Łysiny jednostka eiwd, Wschowa.

W celu umówienia wizyty należy zarejestrować się pod numerem telefonu 65 540 89 30