Budowa budynku inwentarskiego odchowu indyka na terenie Fermy Indyków w Nowych Drzewcach na dz. ewid. Nr 53/3 obręb 0006 Nowe Drzewce, dwóch zbiorników na paszę, budynku towarzyszącego oraz niezbędnej infrastruktury technicznej

Tytuł Autor Odsłony
Pismo Marszałka Województwa Lubuskiego Udostępniony przez: MK Odsłon: 92
Opinia Powiatowej Stacji-epidemiologicznej w Nowej Soli Udostępniony przez: MK Odsłon: 90
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Udostępniony przez: MK Odsłon: 84
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Udostępniony przez: MK Odsłon: 76
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu wydania postanowienia Udostępniony przez: BR Odsłon: 115
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy Udostępniony przez: MK Odsłon: 101
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy Udostępniony przez: BR Odsłon: 145
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy Udostępniony przez: MK Odsłon: 152
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Udostępniony przez: MK Odsłon: 154