Budowa budynku inwentarskiego odchowu indyka na terenie Fermy Indyków w Nowych Drzewcach na dz. ewid. Nr 53/3 obręb 0006 Nowe Drzewce, dwóch zbiorników na paszę, budynku towarzyszącego oraz niezbędnej infrastruktury technicznej

Tytuł Autor Odsłony
Opinia Powiatowej Stacji-epidemiologicznej w Nowej Soli Udostępniony przez: MK Odsłon: 58
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Udostępniony przez: MK Odsłon: 58
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Udostępniony przez: MK Odsłon: 50
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu wydania postanowienia Udostępniony przez: BR Odsłon: 83
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy Udostępniony przez: MK Odsłon: 67
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy Udostępniony przez: BR Odsłon: 110
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy Udostępniony przez: MK Odsłon: 123
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Udostępniony przez: MK Odsłon: 128