Budowa budynku inwentarskiego odchowu indyka na terenie Fermy Indyków w Nowych Drzewcach na dz. ewid. Nr 53/3 obręb 0006 Nowe Drzewce, dwóch zbiorników na paszę, budynku towarzyszącego oraz niezbędnej infrastruktury technicznej

Tytuł Autor Odsłony
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań Udostępniony przez: BR Odsłon: 4
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy z dnia 30 września 2020 r. Udostępniony przez: BR Odsłon: 14
Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Udostępniony przez: MK Odsłon: 18
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Udostępniony przez: BR Odsłon: 21
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy Udostępniony przez: BR Odsłon: 25
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Udostępniony przez: MK Odsłon: 45
Pismo Marszałka Województwa Lubuskiego Udostępniony przez: MK Odsłon: 44
Opinia Powiatowej Stacji-epidemiologicznej w Nowej Soli Udostępniony przez: MK Odsłon: 40
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Udostępniony przez: MK Odsłon: 41
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Udostępniony przez: MK Odsłon: 38