Inwestycja punkt skupu złomu w miejscowości Stare Drzewce na części działki nr ewid. 208, Gmina Szlichtyngowa, województwo lubuskie.

Tytuł Autor Odsłony
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy Udostępniony przez: MK Odsłon: 31
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Udostępniony przez: MK Odsłon: 66
Postanowienie Udostępniony przez: MK Odsłon: 76
Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Udostępniony przez: MK Odsłon: 79
Opinia Sanepid Udostępniony przez: MK Odsłon: 113
Opinia RDOŚ Udostępniony przez: MK Odsłon: 108
KIP Stare Drzewce Udostępniony przez: MK Odsłon: 155
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Udostępniony przez: MK Odsłon: 144
Uzupełnienie braków Udostępniony przez: MK Odsłon: 138
Wezwanie do usunięcia braków Udostępniony przez: MK Odsłon: 145