Budowa fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie dz. nr 525/1, obręb Stare Drzewce w m. Stare Drzewce, Gm Szlichtyngowa Powiat Wschowski

Tytuł Autor Odsłony
Opinia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Udostępniony przez: MK Odsłon: 171
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim Udostępniony przez: MK Odsłon: 164
Opinia Powiatowej Stacji Sanitarno-epidemiologicznej dot. warunków realizacji przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko Udostępniony przez: MK Odsłon: 156
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy Udostępniony przez: MK Odsłon: 183
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Udostępniony przez: MK Odsłon: 226
Uzupełnienie wniosku o wydanie decyzji Udostępniony przez: MK Odsłon: 201
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Udostępniony przez: MK Odsłon: 207
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Udostępniony przez: MK Odsłon: 186