Budowa fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie dz. nr 525/1, obręb Stare Drzewce w m. Stare Drzewce, Gm Szlichtyngowa Powiat Wschowski

Tytuł Autor Odsłony
Zawiadomienie o wpłynięciu odwołania od decyzji odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i o przekazaniu akt do SKO Udostępniony przez: MK Odsłon: 137
Odwołanie od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa nr SOŚ.6220.5.17.2019.AWty z dnia 28 lutego 2020 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 132
Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmownej Udostępniony przez: MK Odsłon: 154
Decyzja Udostępniony przez: MK Odsłon: 150
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań Udostępniony przez: BR Odsłon: 175
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy Udostępniony przez: MK Odsłon: 178
Zawiadomienie o spotkaniu informacyjnym Udostępniony przez: MK Odsłon: 161
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 197
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy Udostępniony przez: MK Odsłon: 190
Postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Udostępniony przez: MK Odsłon: 194