Budowa fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie dz. nr 525/1, obręb Stare Drzewce w m. Stare Drzewce, Gm Szlichtyngowa Powiat Wschowski

Tytuł Autor Odsłony
Zawiadomienie o wpłynięciu odwołania od decyzji odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i o przekazaniu akt do SKO Udostępniony przez: MK Odsłon: 176
Odwołanie od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa nr SOŚ.6220.5.17.2019.AWty z dnia 28 lutego 2020 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 164
Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmownej Udostępniony przez: MK Odsłon: 190
Decyzja Udostępniony przez: MK Odsłon: 183
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań Udostępniony przez: BR Odsłon: 207
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy Udostępniony przez: MK Odsłon: 205
Zawiadomienie o spotkaniu informacyjnym Udostępniony przez: MK Odsłon: 192
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 231
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy Udostępniony przez: MK Odsłon: 225
Postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Udostępniony przez: MK Odsłon: 228