Drukuj

Znak sprawy: SOŚ.6232.26.3.2021.AJur                             Szlichtyngowa, dnia 25.03.2022 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30.000 EURO NA:

„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
z terenu gminy Szlichtyngowa”

 1. Rodzaj zamówienia: usługi.
 2. Zamawiający: Gmina Szlichtyngowa, ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa, NIP 4970015085, REGON 411050801.
 3. Opis przedmiotu zamówienia:
 1. folia rolnicza – 2,16 Mg,
 2. siatki i sznurki do owijania balotów – 1,12 Mg,
 3. opakowania po nawozach – 4,82 Mg,
 4. Big Bag – 5,30 Mg.
 1. W okresie trwania umowy w ramach realizacji zadania nie przewiduje się minimalnej ani maksymalnej gwarantowanej ilości zgłoszonych prac.
 2. Ostateczna ilość odpadów w postaci folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Szlichtyngowa, usuniętych lub odzyskanych w ramach realizacji zadania zależy         od faktycznej ich wagi.
 1. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:
 1. Do niniejszej oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
 1. Kryterium wyboru ofert: cena 100%.
 2. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30 czerwca 2022 r.
 3. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego: Aleksandra Jurgielewicz, 65 54 92 327, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Zamawiający zawrze umowę z wybranym oferentem tylko w przypadku uzyskania dofinansowania z NFOŚiGW. W przypadku braku przyznania środków zewnętrznych, przedmiotowa umowa nie zostanie podpisana.
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.